Офіційні правила проведення соціального проекту

«Подбаймо про малюків, які зростають без батьків» від ТМ «Яготинське для дітей»
(надалі – «Проект»)

 1. Загальні положення. Організатором Проекту є Філія Публічного акціонерного товариства «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», Код ЄДРПОУ 38073507, місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 (по тексту – «Організатор») Виконавцем Проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Маркетинг», Код ЄДРПОУ 33229203 надалі «Виконавець», в особі Директора Мельника А.М., що діє на підставі Статуту, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Г оф. 215 (по тексту – «Виконавець»).
 2. Умови проведення Проекту.
  1. Проект проводиться у період з 3 листопада 2016 року по 1 грудня 2016 року включно (надалі – Період проведення Проекту). Строки реєстрації (або авторизації) учасників на сайті http://dobro.yagotynkids.com.ua (надалі «Сайт») та можливість віртуального приготування молочних продуктів – з 3 листопада 2016 року по 1 грудня 2016 року включно.
  2. Проект проводиться з метою популяризації продукції під торгівельною маркою «Яготинське для дітей», підвищення соціальної відповідальності бренду, втілення потрібних і корисних справ - об’єднання українців для реалізації доброї справи;
  3. Проект проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, у соціальних мережах та Інтернет ресурсах, на Сайті Організатора www.yagotynkids.com.ua та Промо сторінці http://dobro.yagotynkids.com.ua
 3. Вимоги до Учасників Проекту.
  1. У Проекті можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Проекту»);
  2. Беручи участь у Проекті, Учасник Проекту погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. Беручи участь у Проекті, кожен Учасник Проекту тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Проекту, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ..
  3. Згода Учасника Проекту вважається наданою з моменту здійснення ним умов Проекту згідно п. 4 цих Правил.
 4. Умови участі у Проекті.
  1. Для того, щоб взяти участь у Проекті та стати Учасником Проекту кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил повинна протягом Строку проведення Проекту (п.2.1. Правил) здійснити дії в наступній послідовності:
   1. Зайти на промо сторінку Проекту http://dobro.yagotynkids.com.ua пройти реєстрацію через соціальні мережі, або заповнивши необхідні поля.
   2. Віртуально приготувати молочний продукт, дотримуючись тієї послідовності, яка доступна на Сайті та з наявними на сайті варіантами;
   3. Після приготування віртуального молочного продукту користувач зможе поділитися сторінкою Проекту в соціальних мережах, або запросити своїх друзів через електронний лист. Для цього учасник має авторизуватися на Сайті Проекту через реєстраційну форму або за допомогою облікового запису соціальної мережі Фейсбук. Якщо Учасник Проекту не має свого облікового запису у даній соціальній мережі, він може відправити посилання на сторінку Проекту своїм друзям за допомогою електронного листа, тим самим запропонувавши адресатам взяти участь в Проекті.
  2. Організатор обмежує кількість віртуально приготованих продуктів одним учасником за весь період Проекту до 10 разів.
   1. В ході реалізації Проекту Організатор залишає за собою право змінювати (знімати чи збільшувати) обмеження вказані в пункті 4.2. на власний розсуд.
  3. Організатор/Виконавець Проекту не несуть відповідальності за неможливість Учасника авторизуватися на Сайті та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора/Виконавця. Організатор та Виконавець Проекту не несуть відповідальності за роботу Сайту, сайтів соціальних мереж, Інтернет провайдерів, будь-які технічні помилки, внаслідок чого учасник зміг взяти участь у Проекті.
  4. Приймаючи участь в Проекті, згідно п. 4.1. Правил, Учасник Проекту підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.3. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.
 5. Благодійна допомога в рамках Проекту.
  1. Фонд Благодійної допомоги включає в себе продукцію ТМ «Яготинське для дітей»: молоко, кефір, закваска, сир кисломолочний.
 6. Порядок передачі Благодійної допомоги Будинкам дитини.
  1. Кількість віртуально зроблених молочних продуктів буде дорівнювати кількості переданих реальних продуктів у Будинки дитини;
  2. Кількість та асортимент фактичної продукції (Благодійної допомоги), яка буде передана до кожного Будинку дитини буде формуватись на основі поданих запитів Будинків дитини та виходячи з фактичного асортименту Організатора Проекту;
  3. Інформація про Будинки дитини, яким протягом грудня 2016 року буде надана благодійна допомога у вигляді продукції ТМ «Яготинське для дітей»:
   • КЗ "Кропивницький обласний спеціалізований Будинок дитини нового типу", вул. Глінки, 46 м. Кропивницький, Кропивницька область, 25009, Україна;
   • Будинок дитини м. Миколаїв, вул. Бутоми, 7-б, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54040, Україна;
   • Вінницький обласний спеціалізований БД для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки, вул. Мечникова, 34, м. Вінниця, Вінницька область, 21029;
   • Обласний Будинок дитини для дітей із ураженням ЦНС, вул. І.Кулика, 149-а м. Херсон, Херсонська область, 73008, Україна;
   • КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини" Черкаської обласної ради, вул. Пилипенка, 4, м. Черкаси, Черкаська область, 18036 Україна.
 7. Обмеження відповідальності.
  1. Організатор/Виконавець Проекту не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Проекту обставини.
 8. Інші умови
  1. Організатор Проекту може вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Проекту, перелік Будинків дитини, які отримають благодійну допомогу, перелік продукції тощо.
  2. Ці Правила, так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організатора www.yagotynkids.com.ua та на Промо сторінці http://dobro.yagotynkids.com.ua.
  3. Беручи участь в цьому Проекті, всі Учасники Проекту надають дозвіл та погоджуються, що їхні імена, фотографії можуть бути оголошені та використані Організатором та/чи Виконавцем або третіми особами (за погодженням з Організатором та/чи Виконавцем), без часових обмежень, в будь-яких засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні та в Інтернеті, та таке використання є безоплатним, та жодним чином не відшкодовується (таке використання можливе, в тому числі й у рекламних цілях).
 9. Персональні дані
  1. Учасник Проекту діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Проекту бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю у Проекті.
  2. Беручи участь у Проекті, кожен Учасник Проекту свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).
  3. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:
   • на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Проекту як власника / розпорядника його персональних даних;
   • вимагати від Організатора/Виконавця Проекту як власника / розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;
   • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.
  4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем Проекту самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
  5. Організатор/Виконавець Проекту не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор/Виконавець Проекту не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Проекту з розміщення таких персональних даних.
 10. Особливі умови
  1. Своєю участю у Проекті всі Учасники Проекту повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
  2. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних з проведенням Проекту є остаточним і поширюється на всіх Учасників Проекту.